Individuell session

En session innebär att omprogrammera dina omedvetna rädslor, begränsningar och motstånd som hindrar dig från att skapa den förändring som krävs. 

Omprogrammering innebär en clearing teknik som medvetandegör ditt beteende så att du kan bryta dina mönster med nya verktyg som jag kommer att förse dig med. Detta kommer att göras tillsammans med en handlingsplan för fortsatt eget arbete.

Via min intuitiva förmåga att se din framtid utgår jag från din egen tidslinje där kommande händelser och upplevelser väntar. Du får vägledning ( läs mer om vägledning nedan) om vad som kan behöva förändras och vad som kommer att ske om du gör de förändringar som efterfrågas av dig. Information som kan skada din eller någon annans livsprocess får jag inte access till, utan du får veta det du faktiskt kan förhindra och förändra själv. Ibland kommer det information som du kanske inte vill höra, men behöver höra, för att komma vidare i din process eller för att uppnå acceptans  innan det sker.Vägledning

Vägledning ger dig en överblick över det som väntar samt hur du bör gå tillväga i en viss situation, bland annat om du står inför ett val och behöver motivationen att agera inför det, så kan jag förutse hur det kommer att utveckla sig beroende på vad du väljer att göra.

Viktigt att veta innan du bokar en session

Rädslor kan driva oss till tron på att "får jag bara veta detta" så löser sig allt. När rädslor styr dina frågor går jag  in och leder dig till de svar som du redan har tillgång till. När vi gör rädslan större än vår intuition tappar vi vår förankring till vad som är sant. Jag utför inga björntjänster, utan mitt syfte är att utveckla dig!

Frågor om personer som inte är närvarande i samtalet  lämnar jag inte ut information om  som kan skada dennes integritet. Vägledning kring dessa personer som leder till förbättring och är kärleksfullt för alla inblandade förmedlar jag. Frågor om otrohet, sjukdomar eller död besvaras inte däremot om sjukdomar som går att förebygga eller förhindra kan komma upp under en session om det är relevant.Recension från Soraya på Tv4

Investering

individuell session 60 min / 1200 kr innefattar en blandning av coaching, clearings, vägledning, verktyg och en handlingsplan.

Kombi Session 90 min / 1800 kr Passar som ett ultimat resultat där man kombinerar behandling och en session 

Individuell session 30 min / 600 kr  Passar när man redan fått en 60 min session tidigare.
Endast vägledning 30 min / 600 kr  Passar när man endast vill ha vägledning eller har specifika frågor.


FÖR ATT KONTAKTA MIG

KLICKA HÄR <--