Individuell session

En individuell session innebär att omprogrammera dina omedvetna rädslor, begränsningar och motstånd som hindrar dig från att skapa den förändring som krävs. 

Omprogrammering innebär en clearing teknik som medvetandegör ditt beteende så att du kan bryta dina mönster genom att du blir medveten om att du gör det igen och med nya verktyg som jag kommer att förse dig med kan du ändra på ditt automatiska handlande. Det ingår en handlingsplan för fortsatt eget arbete samt uppföljning.

Via min intuitiva / mediala förmåga att se din framtid utgår jag från din egen tidslinje där kommande händelser och upplevelser väntar. Du får vägledning ( läs mer om vägledning nedan) om vad som kan behöva förändras och vad som kommer att ske om du gör de förändringar som efterfrågas av dig. Information som kan skada din eller någon annans livsprocess får jag inte access till, utan du får veta det du faktiskt kan förhindra och förändra själv. Ibland kommer det information som du kanske inte vill höra, men behöver höra, för att komma vidare i din process eller för att uppnå acceptans  innan det sker.

Mer specifik information om den mediala vägledningen som ingår i sessionen hittar du under Medialvägledning eller klicka här.

Framgångsplanering session

Om du vet att en individuell session inte kommer vara tillräckligt för att lösa alla dina hinder och uppnå optimalt välmående, så rekommenderar jag att du bokar in denna.

Jag utvärderar din nuvarande situation och bedömer vilka styrkor och svagheter som kan påverka framgången. Det kan innebära att identifiera dina omedvetna resurser, inre tillgångar, erfarenheter och eventuella hinder eller utmaningar som kan behöva omprogrammeras. Jag ger dig samma innehåll som en Individuell session, men också en plan på hur vi ska lägga upp en skräddarsydd fortsatt arbete för att du ska nå dina framgångar med dig själv,  med alla slags situationer och relationer. Med min mediala förmåga ser jag vad du inte bör göra för val och ge dig rätt verktyg att ta de val som jag ser kommer framgångsrikt ta dig dit du vill. Du har tillgång till mig under denna period i livet för att nå framgång men också att inte riskera att gå tillbaka till dina gamla mönster. Under denna period får du anpassade verktyg utifrån hur livet utformar sig och därför nya clearings under tiden för att förenkla din process. Kom ihåg att människor omkring dig kommer reagera på din förändring och är det personer som är vana vid att du alltid är tillgänglig och sätter dig själv i andra hand, kommer du på grund av din omprogrammering sakta gå tillbaka till ditt tidigare mönster, detta förhindrar du genom att du har mig som ser till att du fortsätter framåt. Cornelia delar med sig om hur hennes sessioner har påverkat henne.. Hon nämner intuitive coaching som idag går under namnet "Individuell session" 


Investering

Framgångsplanering session 70 min / 1500 

Individuell session 60 min +10 min för handlingsplan efter sessionen/ 1500 kr 
Innehåller coaching, clearings, medial vägledning, verktyg och en handlingsplan samt en uppföljning. 

Kombo-Session 90 min / 1800 kr
Passar för att uppnå ett ultimat resultat där man kombinerar både behandling och en session för att få kraftfullare upplevelse och resultat. Accessbars och session är en variant och det kan du läsa mer om här

Paketpriser - mina paket är flexibla och inte begränsade till en enda slags tjänst, utan alla mina tjänster ingår som har avsikt att ta dig dit du efterfrågar.

Alla Paket skräddarsys med antal timmar som vi tillsammans kommer fram till vad du kan behöva. Detta tar vi reda på i en Framgångsplaneringsession. Minimum antal timmar är 
3 x 60 minuters paket. Utifrån antal timmar kan vi lägga upp våra sessioner och behandlingar från 30, 60 och 90 minuter som uppnår de antal timmar du väljer.