Individuell session

En session innebär att omprogrammera dina omedvetna rädslor, begränsningar och motstånd som hindrar dig från att skapa den förändring som krävs. 

Omprogrammering innebär en clearing teknik som medvetandegör ditt beteende så att du kan bryta dina mönster med nya verktyg som jag kommer att förse dig med. Detta kommer att göras tillsammans med en handlingsplan för fortsatt eget arbete.

Via min intuitiva / mediala förmåga att se din framtid utgår jag från din egen tidslinje där kommande händelser och upplevelser väntar. Du får vägledning ( läs mer om vägledning nedan) om vad som kan behöva förändras och vad som kommer att ske om du gör de förändringar som efterfrågas av dig. Information som kan skada din eller någon annans livsprocess får jag inte access till, utan du får veta det du faktiskt kan förhindra och förändra själv. Ibland kommer det information som du kanske inte vill höra, men behöver höra, för att komma vidare i din process eller för att uppnå acceptans  innan det sker.

Mer specifik information om den mediala vägledningen som ingår i sessionen hittar du under Medialvägledning eller klicka här.


Cornelia delar med sig om hur våra sessioner har påverkat hennes behov. Hon nämner intuitive coaching som idag går under namnet "Individuell session" 


Investering

individuell session 60 min / 1200 kr 

Ger dig sextio minuter av coaching, clearings, medial vägledning, verktyg och en handlingsplan. 

Kombo-Session 90 min / 1800 kr

Passar för att uppnå ett ultimat resultat där man kombinerar både behandling och en session för att få kraftfullare upplevelse och resultat.