Strategisk Intuitiv Rådgivning

Välkommen till er framtida "moderna Merlin" Jessica Norell! 

Precis som i de antika legenderna, där kungar alltid vände sig till en vis man med förmågan att förutse framtiden kan Jessica erbjuda företag en motsvarande roll. Liksom den legendariska Merlin, är Jessica inte bara kunnig inom att skapa insikter och guida genom osäkra tider, utan hon är också en expert på att förutspå framtidens utmaningar och möjligheter. 


Optimera ditt företags framtid med att ta in en 

Strategisk Intuitiv Rådgivare!

När ni står inför komplexa affärsbeslut eller utmaningar där traditionella affärsmetoder inte ger tillräcklig vägledning. Det kan vara under perioder av snabb förändring, expansionsstrategier, eller när företaget står inför svåra beslut som påverkar dess långsiktiga riktning. En strategisk intuitiv rådgivare kan hjälpa företaget att få tillgång till djupare insikter och se vad som kommer att ske i framtiden med de olika alternativ som läggs fram.


Hur rådgivningen hjälper företaget

Du kanske har andra frågor kring framtiden och Jessica svarar på det som går att förutspå bl.a. dessa:

- Beslutsfattande kring kommande satsningar 

- Vilka i personalen är rätt för kommande projekt eller anställning.

- Vem ska vi ingå avtal med?

- Vilken investering ger störst utdelning?

- Kommer vi komma dit vi önskar och hur?

- Vilken produkt ska vi satsa på?

- Hur ser kommande kvartal ut?

- Vilka förändringar behöver vi göra för att öka intäkterna?
Jessica förstärker sina tjänster som certifierad förändringscoach med 15 års branscherfarenhet.


-  Fördjupade relationer: Främjar en djupare förståelse och samarbete mellan teammedlemmar och ledningsgrupper, vilket kan stärka företagets interna relationer och dynamik.

- Framgångsrik förändringshantering: Vid företagsförändringar eller omstruktureringar kan en strategisk intuitiv rådgivare hjälpa till att hantera övergångsprocessen på ett mer smidigt och effektivt sätt genom att erbjuda insikter och vägledning baserat på intuition och erfarenhet.

Sammanfattningsvis kan en strategisk intuitiv rådgivare för företag bidra till ökad innovation, bättre beslutsfattande och en mer positiv arbetsmiljö, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet och långsiktig framgång för företaget.

Vad får företaget ut av detta?

-  Kreativ problemlösning: Öppnar upp för nya perspektiv och idéer som traditionella affärsmetoder kanske inte har avslöjat. Detta kan leda till kreativa lösningar på företagets utmaningar och problem.

-  Bättre beslutsfattande: Genom att integrera intuition i strategiska beslutsfattandeprocesser kan företaget fatta mer välgrundade och holistiska beslut som tar hänsyn till både affärslogik men också förhindra onödiga kostnader.

- Förbättrad arbetsmiljö: Skapa en bättre arbetsplats genom att få en översikt över områden som kan förbättras. Genom att utvärdera personalens behov och erbjuda dem rätt verktyg för att excel i sina roller, kan vi tillsammans skapa en mer produktiv och trivsam arbetsmiljö.Boka en Framtids-Konsultation för att..

- Förutse och förstå konsekvenserna av företagets beslut.
- Identifiera åtgärder för att förebygga och undvika onödiga händelser.

- Få vägledning för att maximera fördelarna av dina val.
- Få en inblick i vad som väntar företaget i framtiden.Merlin konceptet

Vi inleder med en konsultation för att förstå era behov och önskemål. Därefter skräddarsyr vi innehållet och fastställer priset baserat på era specifika krav. 

Framtids-Konsultation

- En inledande konsultation för att identifiera och analysera samt skräddarsy företagets behov och mål.

- En session för att få insikt i företagets framtida utmaningar och möjligheter.

- En noggrann genomgång av de specifika frågor och bekymmer som företaget vill adressera.


Företags coaching

- Utvärdering av personalens behov och kompetens för att skapa en effektiv arbetsmiljö.

- Skräddarsydd företagscoaching för att utveckla och stödja de anställdas professionella utveckling och framgång.

- Erbjuda verktyg som inte bara möjliggör omedelbar förändring utan även är användbara och applicerbara för långsiktig framgång och utveckling.